Powered by Smartsupp

DSGVO – Nutzungsbedingungen der Website

Administratorem danych osobowych przekazanych w celu realizacji przedmiotu umowy jest sprzedawca.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe administratora

 • Firma: Kateřina Šepsová
 • Główna siedziba: Střelecká 809/41, Hradec Králové, 500 02
 • Identyfikator: 10854169
 • Telefon: +420 123 456 789
 • E-mail: info@vykrojto.cz

Cel przetwarzania, zakres danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu zawarcia umowy kupna, jej późniejszej realizacji (realizacji zamówienia, zapewnienia odbioru i dostawy towaru) oraz ewentualnego rozstrzygnięcia praw z tytułu wadliwego wykonania (reklamacje), administrator będzie przetwarzał i przechowywał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: RODO), jego dane osobowe w następującym zakresie : imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu (w razie potrzeby dodaj inne dane, które będą przetwarzane - dane dotyczące płatności itp.).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art. 6 ust. 1 lit. b) RODO wykonanie umowy, której stroną jest kupujący.

Kategoria odbiorców/odbiorców danych osobowych

 • Administrator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Kupującego podmiotom innym niż następujące podmioty przetwarzające:
 • przewoźnik umowny Česká poště, s.p. w celu dostarczenia towaru, przy czym dane będą podawane w zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • przewoźnikowi umownemu Zásilkovna.cz w celu dostarczenia towaru, przy czym dane będą podawane w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres, numer telefonu;
 • dostawca oprogramowania księgowego iDoklad Solitea Česká republika a.s., przy czym dane będą podawane w zakresie: imię, nazwisko, adres;

Czas przechowywania

 • Dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji zamówienia (realizacja zamówienia, magazynowanie i dostawa towaru) oraz przez okres obowiązywania gwarancji ustawowej (24 miesiące od otrzymania towaru ) lub przez okres obowiązywania gwarancji umownej.</li class="cmsodr"> li>
 • Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 31 ustawy o rachunkowości (nr 593/1991 Dz.U.) administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów księgowych i dowodów księgowych (faktur) przez okres 5 lat licząc od końca okresu rozliczeniowego, którego dotyczą (tzn. w przypadku zakupu towaru w roku 2018 fakturę należy przechowywać do końca roku 2023). Administrator ma także obowiązek wynikający z § 47 ustawy o administracji podatków i opłat (nr 337/1992 Dz.U.) przechowywać fakturę przez okres 3 lat od końca okresu rozliczeniowego, w którym upłynął podatek powstał obowiązek związany z fakturą (tzn. jeśli zakupiłeś towar w roku 2018, fakturę należy zachować dla celów podatkowych do końca 2021 roku). Faktura zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.
 • Kupujący przyjmuje również do wiadomości, że zgodnie z § 35 ustawy o podatku od towarów i usług (nr 235/2004 Dz.) administrator jest zobowiązany do przechowywania dokumentów podatkowych przez okres 10 lat od dnia koniec okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło spełnienie (czyli jeśli zakupisz towar w 2018 r., fakturę należy zachować do końca 2028 r.). Dokument podatkowy zawiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko i adres.

Rechte des Käufers in Bezug auf personenbezogene Daten

 • Der Käufer erkennt weiterhin an, dass er gemäß Artikel 15 bis 21 DSGVO das Recht hat:
 • a) für den Zugriff auf personenbezogene Daten, der aus dem Recht besteht, vom Administrator eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten, die ihn betreffen, verarbeitet werden oder nicht, und wenn ja, hat er das Recht dazu Zugriff auf diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO genannten Informationen zu erhalten;
 • b) die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, die ihn betreffen, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat der Käufer das Recht, unvollständige personenbezogene Daten zu ergänzen, auch durch Abgabe einer ergänzenden Erklärung gemäß Artikel 16 DSGVO; </li >
 • c) auf Löschung („das Recht auf Vergessenwerden“), die darin besteht, dass der Administrator personenbezogene Daten des Käufers unverzüglich löscht, sobald sie für die Erfüllung der Zwecke nicht mehr benötigt werden vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, es liegt ein anderer Rechtsgrund für deren Weiterverarbeitung vor;
 • d) die Verarbeitung personenbezogener Daten in den Fällen des Art. 18 DSGVO einzuschränken;
 • e) zur Datenübertragbarkeit im Sinne des Art. 20 DSGVO;
 • f) Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß Artikel 21 DSGVO einzulegen.
 • Der Administrator stellt dem Käufer auf Anfrage, spätestens jedoch einen Monat nach Eingang der Anfrage, Informationen über die getroffenen Maßnahmen zur Verfügung.
 • Bei Zweifeln an der Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Käufer das Recht, sich an das Amt für den Schutz personenbezogener Daten, das die Aufsichtsbehörde in diesem Bereich ist, zu wenden und dort eine Beschwerde einzureichen .

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen treten am 1. Januar 2021 in Kraft.